En aktör som har en tydlig struktur och kvalitetsprocess.