ITC ska vara den främsta leverantören av specialistkonsulter inom IT- och verksamhetsutveckling. ITC ska vara förstahandsval för våra kunder och samarbetspartners.

Värderingar

ITC står för kvalitet, kompetens och service samt skapar mervärde för konsultbolag och konsultköpare.

Kvalitet

Hög kvalitet präglar allt vi gör.
Vi lägger stor vikt vid både vår urvalsprocess och den strukturerade kvalitetsprocess för uppföljning som vi gör.

Läs mer…

Kompetens

ITC kan IT- och verksamhetsutveckling, vi har en lång och bred kunskap och erfarenhet från konsultbranschen. Vi arbetar med konsultbolag som är specialiserade samt ledande inom sina områden.
Läs mer…

Service

För ITC är service ett begrepp som utgår ifrån kundens behov. ITC säkerställer service för våra kunder.

Läs mer…

Tjänsteutbud

ITC erbjuder kunden Inköpshantering, Avtalshantering och Konsulthantering av utvalda och kvalificerade konsulter.

Inköp

Inköpshantering-(MSP) lösning för konsultinköp

ITC erbjuder Managed Service Provider (MSP) lösning för konsultinköp.

ITC ger ökad kontroll och skapar enklare processer runt administration av konsultinköp.
Läs mer…

Konsult

Konsulthantering

ITC är idag Sveriges största leverantör av specialistkompetens inom IT- och verksamhetsutveckling.

Genom att välja ITC som leverantör får kunden specialistkompetens som ingen annan leverantör kan erbjuda inom IT och verksamhetsutveckling.

För konsultköpare som behöver en avtalspartner som kan och förstår IT- och verksamhetsstyrning, är ITC bolaget som står för kvalitet, kompetens och service.

Läs mer…

Avtal

Avtalshantering
ITC effektiviserar kundens administration av konsultavtal vid utpekning och övertagande av konsultavtal.

Läs mer…

 • ITC hjälper

  kunder att minimera antal leverantörskontakter

 • ITC samarbetar

  enbart med specialistbolag och förmedlar spetskompetens.

 • ITC säkerställer

  kvalitet i leverans genom noggrann urvalsprocess/partnermodell och uppföljning

 • ITC förmedlar

  hela processen kring upphandling, avtal, uppföljning

 • ITC ger

  kunden möjlighet att outsourca inköpsprocessen av konsulter

 • ITC erbjuder

  våra partners ett nära samarbete samt transparens kring leverans av konsulter mot våra kunder

Leveransområden

Verksamhetsutveckling
IT Ledning och styrning
Test och Kvalitetssäkring
Systemutveckling
Infrastruktur

Vad säger våra kunder och partners?

”Vi knöt upp ITC som specialistleverantör och de får idag alla förfrågningar där andra leverantörer inte lyckats leverera. ITC har ett bra partnersamarbete och de levererar konsulter som motsvarar våra förväntningar. ITC svarar snabbt  och alltid med bra konsulter”

Stor affärsbankInköpsavdelningen

“Vi ser att ITC utgör det bästa alternativet till dagens allt smalare/svårare vägar att komma in till de större kunderna vilket ger oss ökad möjlighet till lönsammare affärer. Deras förmåga till samverkan där alla medlemsbolagen är experter inom sina områden skapar möjligheter för oss såväl som det är ett intressant erbjudande för kunden när så många spetsbolag samlas.

ITC sätter standarden hos medlemsbolagen med samsyn på service och kvalitet.”

IT StockholmPartnerbolag

ITC har en mycket bra förmåga att hitta rätt konsult i rätt tid. Leveranstid och konsultens kvalitet är helt avgörande för vår  verksamhet.”

SakförsäkringsbolagKonsultinköpare

Det är lätt och enkelt i samarbetet med ITC. Att de sedan alltid levererar kvalitetssäkrade toppkonsulter i tid gör inte samarbetet sämre.”

Marknadsledande affärsbankKonsultinköp

“Virtusas erfarenheter av ITC är mycket positiva, ett mycket seriöst och pragmatiskt partnerskap”

Virtusa ABPartnerbolag

”ITC är effektiva i hela processen från utskick av förfrågningar till intervju och tillsättning av konsulter. De tar ansvar för leveransen och de kvalitetssäkrar konsulter inför uppdragsstart och de följer upp konsultens arbete under och efter avslutat uppdrag.”

Stort Försäkringsbolag

“Som medlem hos ITC ser vi många fördelar, bland annat så har ITC lyckats skapa en närhet till uppdragen och kunderna som är unik för en konsultmäklare. Som specialistbolag inom bank och finans så är den här kombinationen av stor vikt.”

MER ConsultingParnerbolag